Ingen friskola 2013

Det står nu klart att ingen ny, fristående grundskola öppnar i Skövde 2013. Det är en besvikelse, men jag ger inte upp. Jag ska fortsätta att arbeta för att friskolor intresserar sig för vår kommun.

En bra skoldag

Måndagen har jag nästan uteslutande ägnat åt och i skolan. Bra besök på Vasaskolan och Montessoriskolan på dagen och om aftonen ett M-möte med skoltema och livliga diskussioner. Det är sådana möten och samtal som lägger grunden för politikutveckling.

Stopp för provocerande skatteplanering

Det är positivt att en skola som levererar undervisning av hög kvalitet kan göra vinst på sin verksamhet. Det är däremot fel att med aggressiv skatteplanering kunna undgå beskattning i Sverige. Det senare sätter regeringen nu stopp för. Det skriver jag och utbildningsutskottets Margareta Pålsson (M) i dagens SLA.