Slutet på början

Idag fick jag lägga mitt livs första yrkande i Skövde kommunstyrelse. En enig allians beslutade att initiera en utredning om ett samlat musei- och upplevelsecentrum i Skövde. Det är slutet på början av en process, som jag hoppas ska leda till något riktigt positivt för staden.

Museifrågan lever

Nu får det vara punkt slut för Skövde kommuns pinsamt vankelmodiga uppträdande gentemot staten i museifrågor. Vi vill, vi kan och vi ska! Det måste vara det självklara budskapet, menar vi moderater.