Lokala initiativ för försvarskulturen

Blogginlägg

Debatten om de stora försvarsfrågorna kretsar nu kring Folk och försvars konferens i Sälen. I Skövde har vi beslutat om två lokala initiativ, som är små i jämförelse, men ändå viktiga för försvaret och Skövde som garnisonsstad.

Läs mer

Rätt ska vara rätt om Garnisonsmuseet

Blogginlägg

Leif Walterum (C) säger sig i SN beklaga att Garnisonsmuseet flyttar från Skövde. Men den linje han själv höll i begynnelsen innebar inte motsatsen, utan tvärtom att samlingarna skulle avtransporteras till mörka källarmagasin i Stockholm.

Läs mer

Försvaret behöver museerna

Blogginlägg

Idag har jag med M-vänner besökt Garnisonsmuseet i Skövde. Vi fick våra teser bekräftade; det är olyckligt att Försvarsmakten tvingats ta sin hand ifrån museiverksamheten. Vi sliter vidare med frågan. Måtte droppen urholka stenen!

Läs mer

Återför militära museer till försvaret

Det var ett misstag att skilja museerna med koppling till aktiva förband från Försvarsmakten. Insatsförsvaret behöver mer av naturliga mötesplatser mellan militären och det civila samhället. Regeringen bör göra omtag i frågan, menar jag och Johan Åsbrink i en artikel i dagens SLA.

Läs mer

Rapport från partistämman

Blogginlägg

Då har jag tid för att skriva några rader om helgens partistämma i Örebro. Allt mellan himmel och jord debatterades och en hel del vettigt beslutades. Jag väljer att på min blogg rapportera om hur det gick i "mina" ärenden.

Läs mer

Sträcker inte vapen i museifrågan

Blogginlägg

Idag presenterades handlingarna för Moderaternas partistämma. Två av motionerna kommer av min hand och partistyrelsen föreslår avslag på den som handlar om att aktiva förbands museer ska lyda under Försvarsmakten. Jag tänker dock inte sträcka vapen i frågan!

Läs mer

Slutet på början

Blogginlägg

Idag fick jag lägga mitt livs första yrkande i Skövde kommunstyrelse. En enig allians beslutade att initiera en utredning om ett samlat musei- och upplevelsecentrum i Skövde. Det är slutet på början av en process, som jag hoppas ska leda till något riktigt positivt för staden.

Läs mer

Levande museum om aktiva soldater

Blogginlägg

Försvarsmaktsrådet i Skaraborg planerar att i Almedalen hålla ett seminarium på temat "Soldaten i samhället". Utmärkt! Det civila samhället i Skövde har en viktig uppgift att stödja de militära förbanden och deras soldater. Ur detta perspektiv bör man faktiskt också se på frågan om Garnisonsmuseet.

Läs mer

Museifrågan lever

Blogginlägg

Nu får det vara punkt slut för Skövde kommuns pinsamt vankelmodiga uppträdande gentemot staten i museifrågor. Vi vill, vi kan och vi ska! Det måste vara det självklara budskapet, menar vi moderater.

Läs mer

  • 1
  • 2
  • (1 - 10 av 14)
Tappade uppkopplingen