Stulen blomsterprakt

Blogginlägg

Ett eller flera respektlösa kräk har stulit de lökar, som legat i Garpaparkens jord och väntat på att få explodera i färgprakt när det äntligen våras. Ett eller flera respektlösa kräk har stulit denna vackra upplevelse från Skövdeborna.

Detta brott skulle sannolikt kunna ha förhindras om bevakningskameror funnits på plats. Åtminstone hade det i efterhand sannolikt varit enkelt att identifiera, gripa och lagföra en eller flera lök- och glädjetjuvar. Men lagen tillåter inte en kommun att vidta en sådan brottspreventiv åtgärd. Polisen har varken tillräckliga resurser för eller intresse av att göra det heller.
Resultatet är att vi medborgare långsamt får vänja oss vid sådan här brottslighet. De så kallade mängdbrotten blir vardag. Något tråkigt och oönskat, men likväl oundvikligt och något som hyggliga människor tvingas att acceptera och uthärda.
Det gör mig förbannad och upprörd! Det vore en smal sak att skruva upp kameror i en central park i vår stad för att göra den tryggare att vistas i och svårare att förstöra. Den lokala politiska viljan finns. Men en oförstående och orkeslös regering står i vägen för en nödvändig lagändring.
Det är ett av många skäl till varför Sverige behöver en ny regering.
Tappade uppkopplingen