Bekämpa förtryckarna

Blogginlägg

Jag lyssnade på Ulf Kristerssons tal i Almedalen. Han lyfte många frågor och belyste flera brister i Sverige. Han levererade idéer och förslag på hur de ska bemötas och lösas.

Viktigast, tycker jag, var när Ulf lyfte kampfanan mot den alldeles väldigt vidriga företeelsen hedersvåld. Att fäder, bröder och kusiner kontrollerar, förtrycker och förstör, eller rentav avslutar, flickors liv är pförkastligt, vidrigt och är tvärt emot alla de värden som formar Sverige och gemenskapen mellan oss som bor här.

Det krävs tuffare tag mot dessa skamliga förbrytare. Det krävs hårdare straff. I ett Sverige som ska vara jämställt – och det ska det – har dessa förtryckare ingen plats.

LÄNK:

Ulf Kristerssons tal i Almedalen 01 juli 2019Ulf Kristerssons tal i Almedalen 01 juli 2019

Tappade uppkopplingen