Debattartikel: Rädda Vänersjöfarten

Den socialdemokratiska regeringen har tidigare nedmonterat kärnkraften och med det saboterat det svenska energisystemet. Nu äventyrar S-styrda Trollhättans kommun framtiden för Vänersjöfarten som en vital del av den nationella transportinfrastrukturen. Det är nog nu. Förutsättningarna för svenska företag och jobb får inte hanteras med sådan vårdslöshet. Det skriver jag och Björn Thodenius (M) i Mariestadstidningen.

Läs mer

Rädda Vänersjöfarten

Blogginlägg

Med sitt ansvarslösa stökande i frågan om placeringen av nya slussar i Trollhätte kanal äventyrar Trollhättans lokala sossar Vänersjöfartens framtid. Regeringen behöver agera, ta Trollhättans sossar i örat och tydligt markera att en ny slussled ska anläggas.

Läs mer

Infrastrukturen i Skaraborg är hotad

S-regeringens satsning på den kostsamma höghastighetsbanan på andra sidan Vättern tränger bryskt undan nödvändigt underhåll och utveckling av den befintliga infrastrukturen i landet. Sverige behöver en regering som hushållar med skattemedlen samt vårdar och utvecklar landets vägar och järnvägar. Kommunalråden Katarina Jonsson (M), Adam Johansson (M) och Bengt Sjöberg (M) skriver med mig i SLA.

Läs mer

Säg nej till gökungen

Blogginlägg

Sex trafikforskare uppmanar på DN debatt Kristdemokraterna att, liksom Moderaterna, säga nej till det enormt kostsamma snabbtågsprojektet. Jag instämmer i uppmaningen.

Läs mer

Urspårad regeringspolitik

Blogginlägg

Upplevelsen av ännu en rejäl tågförsening påminner mig om den mycket skeva politik som regerningen nu för i infrastrukturfrågor. Den ägnar sig åt kvalificerat slöseri istället för att lösa jämförelsevis enkla och billiga problem.

Läs mer

Prioritera befintlig järnväg

Blogginlägg

Idag är återigen Västra stambanan utslagen efter en urspårning. Sverige behöver satsa mer på underhåll och kapacitetsförstärkning av befintlig järnväg istället för fantasifulla höghastighetståg.

Läs mer

Greens sjaskiga charader

Monica Green (S) försöker skyla över sin regerings tillkortakommanden genom att på hemmaplan aggressivt och felaktigt utmåla kommunalrådet som Svarte Petter. Det är inget annat än simpel teater och sjaskiga charader.

Läs mer

Reformera strejkrätten

Blogginlägg

Regeringen måste ingripa NU och ta initiativ till att förändra reglerna för strejkrätt i Sverige. Att vänta ytterligare är att sätta jobben, företagen och tillväxten på spel. Det är ansvarslöst.

Läs mer

Prioritera underhåll av järnvägen

Blogginlägg

Beskedet om järnvägarnas usla standard gör för mig klart att kraftsamling måste ske till underhåll och utveckling främst av befintlig struktur. Och att det kostsamma fantasiprojektet med snabbspårsjärnväg skrotas.

Läs mer

  • 1
  • 2
  • 3
  • (1 - 10 av 24)
Tappade uppkopplingen