Fyll i alla widgetinställningar!

Infrastrukturen i Skaraborg är hotad

S-regeringens satsning på den kostsamma höghastighetsbanan på andra sidan Vättern tränger bryskt undan nödvändigt underhåll och utveckling av den befintliga infrastrukturen i landet. Sverige behöver en regering som hushållar med skattemedlen samt vårdar och utvecklar landets vägar och järnvägar. Kommunalråden Katarina Jonsson (M), Adam Johansson (M) och Bengt Sjöberg (M) skriver med mig i SLA.

Läs mer

Säg nej till gökungen

Blogginlägg

Sex trafikforskare uppmanar på DN debatt Kristdemokraterna att, liksom Moderaterna, säga nej till det enormt kostsamma snabbtågsprojektet. Jag instämmer i uppmaningen.

Läs mer

Urspårad regeringspolitik

Blogginlägg

Upplevelsen av ännu en rejäl tågförsening påminner mig om den mycket skeva politik som regerningen nu för i infrastrukturfrågor. Den ägnar sig åt kvalificerat slöseri istället för att lösa jämförelsevis enkla och billiga problem.

Läs mer

Prioritera befintlig järnväg

Blogginlägg

Idag är återigen Västra stambanan utslagen efter en urspårning. Sverige behöver satsa mer på underhåll och kapacitetsförstärkning av befintlig järnväg istället för fantasifulla höghastighetståg.

Läs mer

Greens sjaskiga charader

Monica Green (S) försöker skyla över sin regerings tillkortakommanden genom att på hemmaplan aggressivt och felaktigt utmåla kommunalrådet som Svarte Petter. Det är inget annat än simpel teater och sjaskiga charader.

Läs mer

Reformera strejkrätten

Blogginlägg

Regeringen måste ingripa NU och ta initiativ till att förändra reglerna för strejkrätt i Sverige. Att vänta ytterligare är att sätta jobben, företagen och tillväxten på spel. Det är ansvarslöst.

Läs mer

Prioritera underhåll av järnvägen

Blogginlägg

Beskedet om järnvägarnas usla standard gör för mig klart att kraftsamling måste ske till underhåll och utveckling främst av befintlig struktur. Och att det kostsamma fantasiprojektet med snabbspårsjärnväg skrotas.

Läs mer

Snabbtåg mot ändstationen

Blogginlägg

Kostnaden för de höghastighetsbanor, som skissas inom ramen för Sverigeförhandlingarna, är gigantiska. Det är på tiden att de ifrågasätts. Andra investeringar ger större nytta och måste prioriteras.

Läs mer

  • 1
  • 2
  • 3
  • (1 - 10 av 22)
Tappade uppkopplingen