Teoretisk utvisning provocerar

Blogginlägg

Regeringen har beslutat att utvisa sex radikala islamister från Sverige. Detta efter att Säkerhetspolisen kunnat visa att de bidrar till radikalisering och utgör hot mot landet.

Så långt allt väl. Men utvisningen kommer inte att kunna verkställas. Migrationsöverdomstolen har slagit fast att det råder hinder för utvisningen, eftersom det föreligger risk för att de blir förföljda i sina hemländer. Därmed blir utvisningen en ytterst teoretisk företeelse. Istället för att sändas bort från Sverige släpps de nu fria att vistas i det land som de både hotar och hatar. Utvisningen blir således teoretisk och verkningslös.

Det är både provocerande och skrämmande att den svenska lagen prioriterar skyddet av radikala och farliga extremister framför skyddet av de svenska medborgarna. Det är så oerhört befängt! Det minsta man kan begära är att dessa farliga typer, om de nu verkligen inte kan utvisas, hålls i tryggt förvar på behörigt avstånd från människor och samhälle. 

Sverige behöver lagar som skyddar sina medborgare. Det vilar ett tungt ansvar på den regering som styrt Sverige sedan 2014 och sett den ökade radikaliseringen och terrorismen utan att lyfta ett finger för att skärpa de lagar som alldeles uppenbart är för klena och otillräckliga. Sådana här brister och tillkortakommanden gnager på tilliten. Det är bråttom att skärpa lagarna och återupprätta samhällskontraktet.

LÄNK:

Samtliga sex förvarstagna extremister utvisas – SVT 31 oktober 2019

Tappade uppkopplingen