Påskhändelserna förskräcker - handling krävs

Blogginlägg

Mobiltelefonen fortsätter att vibrera fram upprörande nyheter under påskledigheten. Upplopp och kaos i sex svenska städer efter att en dansk provokatör har försökt att genomföra manifestationer eller spritt rykten om att göra det. Men framförallt på grund av att alldeles för många människor föraktar yttrandefriheten och hatar polisen och med besinningslöst våld därför försöker stoppa och förgöra båda.

Jag blir beklämd av att läsa om hur polisen retirerar. Om hur istället packet dominerar, vandaliserar polisfordon eller rent av kör runt i dem som troféer. Rättsstaten ska inte retirera. Får inte!

Nu är detta inte de kämpande polisernas fel. De gör en enorm och heroisk insats. Det krävs verkligen mod för att ställa upp i linjen för att mötas av ett regn av kastade stenar och hålla emot trycket från en vild och hatisk folkmassa. Det är sorgligt att läsa att flera poliser har skadats i tumultet. Poliserna har inte givits rätt förutsättningar av beslutsfattarna och uppdragsgivarna. Därför tvingas de slåss i underläge när de istället borde behärska scenen.

Den svenska polisen är inte utrustad för situationer som mest påminner som scener hämtade från Västbanken. Det är inte rimligt att våra beskyddare ska framrycka i standardfordon, som inte ens skulle stå emot ett stenskott, mot vildar som kastar handbollsstora gatstenar. Jag är inte övertygad om att polisen har de personella resurserna för att klara dessa krävande kommenderingar. Alternativt saknas taktisk träning och färdighet. Polisens fordonsavlämningsplatser förefaller ha lämnats oförsvarade, varmed polisbilar har kunnat erövras av den fientliga mobben.

Efter påskens oerhörda händelser kan en blind se att den svenska regeringen inte vänt på de stenar som är nödvändiga för att stoppa en vidrig och skrämmande utveckling.

De oerhörda händelserna påsken 2022 måste bli en vändpunkt. Försvaret av Sverige behöver stärkas för att även kunna möta och hantera de fiender som hotar nationen inifrån. Jag bedömer att staten behöver inrätta ett slags inrikestrupper. Polisiära enheter med bepansrade fordon, utrustning och vapen samt kvalificerad färdighet i att hålla nere och lösa upp aggressiva folkmassor. Jag stärks i min övertygelse om att polis och militär behöver kunna samverka för att med uthållighet kunna bemästra liknande, omfattande och samhällshotande situationer framledes. Det går inte att blunda för att det kommer att hända igen.

Lagstiftningen behöver givetvis också uppgraderas för att ge stöd för myndigheterna att hantera dessa vidriga situationer. Vistiationszoner behöver tillåtas. Undantagstillstånd ska kunna utlysas som stöd för att kontrollera och återta områden från upprorsmakare.

Slutligen bör straffen skärpas för den som anstiftar eller deltar i angrepp på Polisen. Jag menar att man också bör kunna se medvetna, våldsamma angrepp mot svensk polis som brott mot den svenska staten. Enligt Europeiska konventionen om medborgarskap (1997, kapitel III, artikel 7) kan medborgarskap återkallas ”vid uppförande som allvarligt skadar konventionsstatens intressen”.

Det kräver en grundlagsändring, vilket tar tid. Moderaterna har föreslagit att det både ska ställas högre krav för att få medborgarskap samt bli möjligt för staten att under särskilda omständigheter återkalla det (vilket dock förutsätter dubbla medborgarskap eftersom ingen kan bli statslös). Dessvärre har den S-ledda regeringen hittills ställt sig kallsinnig till sådana åtgärder. Tid har gått förlorad.

Det finns sannolikt mängder av slutsatser att dra av påskens förfärliga händelser. De måste dras utan skygglappar och utan önsketänkanden. Det är dags att vakna, agera och komma ikapp den dystra verkligheten.

Tappade uppkopplingen