Gör rätt i reformeringen av strandskyddet

Blogginlägg

Senast strandskyddet skulle reformeras blev det paradoxalt nog mer kompakt och svårhanterligt än någonsin. Det är välkommet att regeringen och C vill ta omtag. Se nu till att göra rätt! Ge kommunerna inflytande och beslutsrätt istället för Länsstyrelsens byråkrater.

Läs mer

Innehållet främst

Blogginlägg

Moderaterna ska utifrån de förutsättningar som råder på ort och ställe agera för att maximera utfallet av sin liberalkonservativa politik. Det är politikens innehåll som måste vara avgörande för valet av sällskap och konstruktionen av samverkan. Det är verkligheten och vardagen som ska påverkas och förändras. Det är den uppgiften som rättfärdigar politikens och partiets existens.

Läs mer

Tappade uppkopplingen