Innehållet främst

Moderaterna ska utifrån de förutsättningar som råder på ort och ställe agera för att maximera utfallet av sin liberalkonservativa politik. Det är politikens innehåll som måste vara avgörande för valet av sällskap och konstruktionen av samverkan. Det är verkligheten och vardagen som ska påverkas och förändras. Det är den uppgiften som rättfärdigar politikens och partiets existens.