Äganderätten ger naturvärden

Moderaterna i Skövde kommer att fortsätta att rösta nej till fortsatta försök att inrätta nya, kommunala naturreservat i Skövde. Vi slår vakt om äganderätten och vi värnar de sköna naturvärden som denna medför. Det skriver jag och tre Skövdemoderater i dagens SLA.

Läs mer

M står upp för äganderätten

Ikväll sammanträdde Skövde kommunfullmäktige. Jag, liksom flera andra moderater, engagerade mig i en debatt om en motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att inrätta ett naturreservat i Skultorp på mark som kommunen inte själv äger.

Läs mer

Debatt om "patriarkala strukturer" i Skövde

Blogginlägg

Frågan om våld mot kvinnor och kvinnors otrygghet är för allvarlig och viktig för att mötas med symbolpolitiska åtgärder. Det krävs distinkta åtgärder i form av främst bättre lagstiftning, skärpta straff för förövare och ett tillförlitligt rättsväsende. Men också mer av trygghetsfrämjande åtgärder i den fysiska miljön i vår kommun. Hur en plats uppfattas och ter sig spelar större roll för tryggheten än hur den benämns.

Läs mer

Distansdemokrati

Blogginlägg

I afton skrevs ett litet stycke lokalhistoria när Skövde kommunfullmäktige för första gången höll sitt möte med ledamöterna digitalt närvarande från distans. Detta så klart med anledning av den härjande covid-19-pandemin.

Läs mer

Proportionaliteten återställd

Blogginlägg

Demokratin och väljarnas vilja ska inte kunna åsidosättas till förmån för taktiska och tekniska, matematiska manövrar i excelarken. Varken i Skövde eller annorstädes. Med sin dom stänger Förvaltningsrätten i Jönköping dörren för otillbörligt trixande med valresultatet.

Läs mer

Slutreplik om Billingen

Till skillnad från S, V och MP valde Alliansen att agera för att få en annan utveckling till stånd på Billingen än Migrationsverkets etablering av landets största flyktingboende. Vi stod upp för Billingen som ett vitalt område för Skövdeborna. Vi höll fast vid synen på berget som ett strategiskt utvecklingsområde för Skövde kommun. Jag och Katarina Jonsson (M) svarar vänsteroppositionen om Billingen.

Läs mer

Anförande i budgetdebatten

I afton har det varit budgetdebatt i Skövde kommunfullmäktige. Noterbart är att samtliga partier ville höja skatten. Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet mer än de övriga. Alliansens förslag vann dessbättre majoritet. Jag höll ett anförande i debatten som går att läsa här på bloggen.

Läs mer

Johansson tillbaka

Blogginlägg

Moderaternas fullmäktigegrupp har nominerat mig till ordförandeposten i Bygglovsnämnden. Jag är glad för det förtroendet och jag är tacksam för att få fortsätta att ingå i det kompetenta lag som Alliansen ska styra Skövde med. 

Läs mer

Tappade uppkopplingen