Fel med könsseparerad undervisning

Blogginlägg

Det är sorgligt och illavarslande att Skolinspektionen tillåter könsseparerad undervisning av religiösa skäl. Men det är också anmärkningsvärt att skolor överhuvudtaget får drivas på konfessionell grund.

Läs mer

Ny högstadieskola i Skövde

Blogginlägg

Under min tid som ordförande arbetade jag för att få till stånd en friskoleetablering i Skövde. Till hösten öppnar Raoul Wallenberg-skolan årskurs ett till sex. Och i dagarna har Skolinspektionen godkänt att RW får öppna högstadium från 2016. Bra för Skövde!

Läs mer

Ekman sviker överenskommelsen

Blogginlägg

Det är tråkigt och anmärkningsvärt att överenskommelsen om betyg i årskurs 4 inte hedras lokalt av de partier som varit med om att signera den nationellt. Inte godkänt, är mitt betyg.

Läs mer

Viktiga stenar att vända på

Blogginlägg

Hatten av för kommunalråd och skolchefer i Skövde och Tibro som nu tar i och börjar vända på heta stenarna för gymnasieskolorna i Skaraborg. Det är viktigt att vi går vidare med detta och genomför nödvändiga förändringar för att långsiktigt klara att upprätthålla hög utbildningskvalité. Det är vi skyldiga våra elever och skattebetalare.

Läs mer

Skolnämndsavslutning

Blogginlägg

Idag har jag fört klubban vid den sista skolnämndens sista sammanträde i Skövde kommun. Före det att jag avtackade var och en av nämndens ledamöter och sedan själv blev avtackad på ett mycket fint sätt av kommunens rektorer och förskolechefer, höll jag ett avslutningstal.

Läs mer

Tappade uppkopplingen