Rösta på söndag!

Med detta blogginlägg vill jag uppmana alla ansvarskännande människor med rösträtt i Svenska kyrkan att också använda den. Att avstå riskerar medföra att kyrkan ställs under ökat inflytande av grupper, vilka har allt annat än det kristna budskapet om kärlek och tolerans på agendan.

Okej med kyrkobesök

Skolinspektionen har avslutat ärendet kring en anmälan om påstådd konfessionell undervisning på Norrmalmskolan. Det är okej att inom ramen för religionsundervisningen faktiskt besöka en kyrka.

Kyrkobesök knappast kränkande

I Skövde har en förälder anmält en skola för att barnet fått besöka en kyrka. Med denna märkliga beröringsångest gentemot kyrkan riskerar det uppväxande släktet att stå som oförstående främlingar inför vårt samhälles kultur och traditioner.