Välkommen lagändring

Blogginlägg

Jag tycker att det är utmärkt att regeringen nu äntligen vill ändra skollagen för att tillgängliggöra vårt kulturarv för skolans elever och öppna kyrkorummet för skolavslutningarna.

Läs mer

Rösta på söndag!

Blogginlägg

Med detta blogginlägg vill jag uppmana alla ansvarskännande människor med rösträtt i Svenska kyrkan att också använda den. Att avstå riskerar medföra att kyrkan ställs under ökat inflytande av grupper, vilka har allt annat än det kristna budskapet om kärlek och tolerans på agendan.

Läs mer

Okej med kyrkobesök

Blogginlägg

Skolinspektionen har avslutat ärendet kring en anmälan om påstådd konfessionell undervisning på Norrmalmskolan. Det är okej att inom ramen för religionsundervisningen faktiskt besöka en kyrka.

Läs mer

Kyrkobesök knappast kränkande

Blogginlägg

I Skövde har en förälder anmält en skola för att barnet fått besöka en kyrka. Med denna märkliga beröringsångest gentemot kyrkan riskerar det uppväxande släktet att stå som oförstående främlingar inför vårt samhälles kultur och traditioner.

Läs mer

M troppar kyrkofanan

Blogginlägg

Idag kan man i SvD läsa att Moderaternas partistyrelse föreslår att partiet inte ställer upp i valen till Svenska kyrkan 2013. I alla fall inte till kyrkomöte och stiftsfullmäktige. Jag välkomnar förslaget.

Läs mer

Tappade uppkopplingen