Djurrättsterrorister

Blogginlägg

Göteborgs-Posten kartlägger förtjänstfullt den aggressiva ”djurrättsaktivismen”, som i mångt och mycket dirigeras av element boende i Västsverige.

Att benämna detta som aktivism är dock tveksamt. Jag hävdar att det snarare bör betraktas som terrorism. De grova hoten och de våldsamma illdåden syftar ju till att injaga fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp.

Sådana samhällshotande organisationer måste rättsstaten ha skarpa verktyg för att slå tillbaka och hålla nere. Moderaterna har föreslagit kriminalisering av deltagande i eller stödjande av våldsbejakande organisationer och deras verksamheter. 

Har den nya regeringen viljan och kraften att ta sig an denna fråga? Eller ska dessa samhällets plågoandar få ytterligare fyra år på sig att befästa sin position och utveckla sin vidriga verksamhet?

LÄNK:

Här är aktivisterna som sprider hot mot svenska bönder – GP 23 januari 2018

Tappade uppkopplingen