Ställ krav på föräldrarna

Blogginlägg

Det är inte samhällets och alla andras fel när ungar skjuter sönder fönster i Ryd. Ansvaret vilar tungt på de föräldrar som har svikit sitt ansvar och lämnat sin post. Det är dags att vi ställer krav på landets föräldrar.

Läs mer

Oseriös ranking

Blogginlägg

Lärarförbundet har rankat landets kommuner utifrån hur mycket de spenderar på kultur- och musikskolor. Det är alltså utgiften som premieras. Kvalitetsaspekten bekymrar inte organisationen. Ett oseriöst sätt att betrakta såväl verksamhet som skattepengar, menar jag.

Läs mer

Ekman sviker överenskommelsen

Blogginlägg

Det är tråkigt och anmärkningsvärt att överenskommelsen om betyg i årskurs 4 inte hedras lokalt av de partier som varit med om att signera den nationellt. Inte godkänt, är mitt betyg.

Läs mer

Skolnämndsavslutning

Blogginlägg

Idag har jag fört klubban vid den sista skolnämndens sista sammanträde i Skövde kommun. Före det att jag avtackade var och en av nämndens ledamöter och sedan själv blev avtackad på ett mycket fint sätt av kommunens rektorer och förskolechefer, höll jag ett avslutningstal.

Läs mer

Sista ordet i skoldebatten

Det som är den riktigt stora skillnaden i skolfrågan, liksom i andra frågor, är hur vänsteroppositionen ska kunna finansiera alla sina utgiftslöften. I skoldebatten i SLA fick jag sista ordet före valsöndagen.

Läs mer

Bristfällig ranking

Blogginlägg

Igår presenterade Lärarförbundet sin årliga skolranking. Jag är mycket kritisk till den metod som ligger till grund för rankingen. Den säger mycket lite om tillståndet i en kommuns skola.

Läs mer

Tappade uppkopplingen