Prisad entreprenörskap

Det är företagsamma människor som driver samhälle och utveckling framåt. Det är våra företagare som med sitt risktagande och arbete lägger grunden för jobb och tillväxt och därmed hela vårt svenska välstånd.

Idag hade jag glädjen att dela ut Arne Lorentzons stipendium för entreprenörskap i skolan.

S saknar finansierad skolpolitik

Sossarna Ask och Green säger sig erbjuda ”kraftfulla åtgärder och tydliga målsättningar”. Vilka dessa är avstår de från att närmare presentera. Det är förmodligen taktiskt riktigt, för de saknar – trots sina förslag på omfattande skattehöjningar – finansiering av sin politik.

Idag publicerar SLA mitt svar till de båda socialdemokraterna.

Besök på Rydskolan

I onsdags besökte skolnämnden Rydskolan för att på plats följa upp beslutet om förändrad skolorganisation. Det som för några år sedan tedde sig som omvälvande och overkligt är idag väl fungerande vardag för elever, medarbetare och föräldrar.