S-löften utan täckning

S-politikernas överbudsretorik saknar fäste i verkligheten. Även om S vill öka utgifterna och höja skatten med hela 60 öre, går det inte att återfinna någon tydlig satsning på skolan i S-budgeten. Det skriver jag och de övriga Alliansföreträdarna i skolnämnden i Skövde i dagens SLA.

Läs mer

Samtal om skolan

Blogginlägg

I lördags genomförde Moderaterna i Skövde en samtalsaktivitet på stan där vi frågade Skövdeborna om deras syn på skolan och skolpolitiken i Sverige och Skövde. På min blogg har jag tecknat några snabba tankar och reflektioner om lördagens samtal och inhämtade uppfattningar.

Läs mer

Fokus på skolans bästa

Medan nationell media skriver om tråkigheterna på Lundsberg, kan Skövdes lokala media berätta om det och de bästa i Skövdes skolor. idag delade jag ut skolnämndens kvalitetspriser och presenterade tillsättningen av förstalärartjänster i Skövde.

Läs mer

Debatt om läxor

Igår ägnade Skövde kommunfullmäktige avsevärd tid åt att diskutera läxor i skolan. Min och M:s uppfattning är att politiker inte ska detaljreglera hur skolans medarbetare ska lösa sina uppdrag.

Läs mer

Värdera de värdefulla

Blogginlägg

Skövde ligger i täten för löneökningar i Sverige. Det är bra och positivt. Men nu gäller det att åstadkomma en lönesättning, så att det är det bästa och mest värdefulla lärarna som premieras. Annars riskerar vi att få betala mer för en skola som inte presterar bättre resultat.

Läs mer

Inspektion!

Blogginlägg

På onsdagen mötte jag Skolinspektionens inspektörer. Ett besked var solklart; Skövde kommun måste ha en tydligare rektorsorganisation. 80 minuter senare tog skolnämndens arbetsutskott det första beslutet i denna viktiga utvecklingprocess.

Läs mer

Tappade uppkopplingen