Äpplen och päron i skolrankingen

Blogginlägg

Årets bästa skolkommun borde vara den kommun som lyckats nå de bästa resultaten till en låg kostnad. En sådan värdering hade i högre grad än Lärarförbundets rankning bidragit till att belysa framgångsfaktorer ochde verkliga föredömena för den svenska skolan.

Läs mer

Prisvärt arbete

Att på olika sätt uppmärksamma duktiga medarbetare är viktigt. Idag hade jag, som skolnämndens ordförande, det angenäma hedersuppdraget att i Skövde stadshus dela ut nämndens kvalitetspris till välförtjänta mottagare.

Läs mer

Pedagoger är inte poliser

Blogginlägg

En lärare nekas skadestånd efter att ha misshandlats av en elev. Förklaringen är, enligt tingsrätten, att yrket kan jämföras med att vara polis. Galet! Om inte domen rivs upp i högre instans, måste lagarna självfallet omarbetas!

Läs mer

Lidköping varslar lärare

Blogginlägg

Idag rapporteras det att Lidköpings kommun säger upp lärare, för att lokalerna kostar för mycket. I Skövde gör vi tvärt om. Vi säger upp lokaler för att kunna behålla våra lärare.

Läs mer

Sjukt?

Idag har jag intervjuats av SR Skaraborg om lärarnas arbetssituation. Lärarförbundet påstår att sjukskrivningarna ökat pga av en pressad arbetssituation. Men statistiken visar faktiskt något helt annat.

Läs mer

Regeringen lyfter läraryrket

Blogginlägg

I torsdags presenterade Alliansen ytterligare satsningar på den svenska skolan och lärarna i den. Mest intressant, tycker jag, är karriärutvecklingsreformen. Den är en del av ett långsiktigt, kvalitetshöjande arbete för både skolan och läraryrket.

Läs mer

Har skolan fått underkänt?

I Skövde är andelen behöriga lärare i grundskolan tre procent högre än riksgenomsnittet. Andelen elever som är behöriga för gymnasieskolan är fem procent högre i Skövde än i riket. Det är i Skövde tre procent färre elever, som inte når målen i ett eller flera ämnen, än det är i landet som helhet. Frågorna om skolans innehåll, kvalitet och resultat viktigare än vem som är dess huvudman, skriver jag i en artikel i dagens SLA.

Läs mer

Underkänd

Blogginlägg

Idag delade Lärarnas Riksförbund ut rapporten "Underkänd" till resenärer på Resecentrum. LR driver tesen att ett förstatligande av skolan är Lösningen på skolans problem. Jag är personligen inte övertygad om det förträffliga i detta.

Läs mer

Svar till E Andersson

Idag publicerar SLA mitt svar på Erik Anderssons artikel. Jag försvarar i denna både skolnämndens erbjudande om alternativ arbetstidsmodell och dess inrättande av ett kunskapspris. Jag menar också att Andersson med sin artikel målar en märklig bild av lärarkåren.

Läs mer

Tappade uppkopplingen