Nu krävs svenskt engagemang

Blogginlägg

Belarus allt igenom skurkaktige diktator Aleksandr Lukasjenko har länge verkat för att försvaga, destabilisera och jävlas med EU. Diktatorn låter föra flyktingar från Levanten i riklig mängd till Belarus för att sedan hårdfört driva dessa stackars människor mot och helst över EU:s gränser. Det kan på intet vis uteslutas att operationen sker med storebror Rysslands och president Putins goda minne.

Detta har pågått i månader men under de senaste dagarna har situationen eskalerat och blivit mycket allvarlig och akut. Polen, Litauen och Lettland har aktiverat ett omfattande gränsskydd mot Belarus för att förhindra ännu en enorm flyktingvåg genom Europa. En humanitär kris hotar när illa klädda och dåligt utrustade människor blir fast i gränsområdet, klämda av polis och militär på ömse sidor av gränsen. De är desperata, mänskliga brickor i ett cyniskt, ondskefullt spel. För denna barbariska hybridkrigföring bär Lukasjenko det yttersta och fulla ansvaret.

Ännu en gång prövas Europeiska Unionen. Självklart måste EU ha kontroll över sina yttre gränser och vilka kommer in. Självklart kan inte medlemsländerna ännu en gång behöva hantera en okontrollerad massinvandring. Särskilt inte när den är iscensatt och dirigerad av en fientlig diktator utifrån syftet att för egen politisk vinning söndra, destabilisera och försvaga Europa. EU måste stå starkt och ge fullt stöd till Polen, Litauen och Lettland som har landgräns mot Belarus och som nu är satta under ett mycket hårt tryck.

EU skramlar också med ytterligare sanktioner och den svenska utrikesministern Ann Linde uppges samtycka till sådana åtgärder. Det är både rimligt och nödvändigt. Men samtidigt förefaller inte Lukasjenkos fientliga avsikter och aktiviteter ha mattats nämnvärt av den armada av olika sanktioner som EU hittills har förmått att uppbåda. Det är tveksamt om han skulle göra det nu, särskilt inte om han skulle ha Rysslands stöd och uppmuntran för sin pågående hybridkrigföring.

Den statskontrollerade och -dirigerade vågen av olyckliga migranter kan komma att få mycket allvarliga följder för EU och besvärliga konsekvenser för dess medlemsländer. Tyskland uppges nu överväga att upprätta kontroller vid den polska gränsen (SvD). Något eller några av de mest utsatta och direkt drabbade länderna Polen, Litauen och Lettland kan mycket väl komma att åberopa EU:s solidaritetsklausul och begära de andra medlemsländernas understöd för att hantera den förfärliga situationen.

”En sak ska vi vara väldigt klara över: vi ska aldrig tillbaka till 2015. Där kommer inte Sverige att hamna igen”. Så sa den avgående statsministern Stefan Löfvén i augusti i år. Han åsyftade då den omfattande och okontrollerade invandring som detta år drabbade Europa i allmänhet och Sverige och Tyskland i synnerhet. Statsministerns löfte förpliktigar. Det kräver beslutsamhet och åtgärder. Lukasjenko måste tvingas till reträtt.

Nu krävs svenskt engagemang. Sveriges regering måste tydligt uttala att Sverige står solidariskt med de tre direkt utsatta länderna. Sverige måste förklara sig vara berett att på lämpligt sätt, med tillgängliga medel och med samordning av EU bistå dem för att avvärja en humanitär katastrof och för att upprätthålla unionens gräns mot dess aggressive och mycket fientlige granne.

LÄNK:

Flyktingar stormar gränsen mellan Belarus och Polen – Aftonbladet 09 november 2021

Tappade uppkopplingen