Målgång för Mali-missionen

Med en medaljceremoni avslutades Mali 12:s insats och förbandet upplöstes. Efter sammanlagt ett år i uniform kommer jag i januari att återgå till min civila tjänst. Mitt kvarvarande politiska förtroendeuppdrag som ledamot i Skövde kommunfullmäktige återupptar jag emellertid omgående.

Läs mer

Veterandag i insatsområdet

Blogginlägg

Idag på Veterandagen hyllar och hedrar vi alla dem som har gjort uppoffringar och insatser för fred och säkerhet. Veterandagen 2020 tillbringar jag tillsammans med mitt förband Mali 12 på plats i insatsområdet.

Läs mer

Ny uppgift

Blogginlägg

Från och med våren nästa år kommer jag under sex månaders tid tjänstgöra i utlandsförbandet Mali 12. Därmed lämnar jag vid årsskiftet uppdraget som ordförande i Bygglovsnämnden i Skövde kommun.

Läs mer

Tappade uppkopplingen