Modernisera maxtaxan

Idag har regeringen tillkännagivit att den satsar 108 miljoner kronor för att “öka tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid”. Jag hade hellre sett en genomgripande modernisering av maxtaxan, som nu är otidsenlig och hämmar regeringens ambitioner.