Besök på Rydskolan

I onsdags besökte skolnämnden Rydskolan för att på plats följa upp beslutet om förändrad skolorganisation. Det som för några år sedan tedde sig som omvälvande och overkligt är idag väl fungerande vardag för elever, medarbetare och föräldrar.

Färggrannt

Idag upptäckte jag att det gamla, risiga skärmtaket på Norrmalmskolan rustats upp och numera vilar på färgglada stolpar. Förberedelser i form av förbättringar av arbetsmiljön i Skövdes skolor pågår. Nästa tisdag ringer klockorna in.