Morgondagens beslutsfattare

Under min semester fick jag veta att elever på Stöpenskolan samlat ihop namnunderskrifter med krav på att få vara på Rydskolan under den tid Stöpenskolan renoveras . När höstterminen börjat ska jag möta och samtala med eleverna. Jag är övertygad om att de kommer få en bra skolgång i de tillfälliga lokalerna.

Tala väl om skolan

Idag höll jag ett sommartal för Skövdes rektorer och förskolechefer. I det talade jag om hur viktigt jag tycker att det är att vi, som arbetar för, med och i skolan hjälps åt med att ge en mer rättvisande bild av verksamheten.

Kväll på Eken

Ikväll besökte jag Ekens förskola, som sedan några veckor håller öppet kvällstid. Denna barnomsorg gör det lite lättare för föräldrar att vara i arbete, vilket gör Skövde till en attraktiv kommun att bosätta sig och leva i.

Värdera de värdefulla

Skövde ligger i täten för löneökningar i Sverige. Det är bra och positivt. Men nu gäller det att åstadkomma en lönesättning, så att det är det bästa och mest värdefulla lärarna som premieras. Annars riskerar vi att få betala mer för en skola som inte presterar bättre resultat.

Tillfälle till turboeffekt

Skövdes kommundirektör slutar sin tjänst för att börja arbeta i Mölndal. För den politiska ledningen är det en utmaning att nu inte tappa tempo. Men det är också ett Tillfälle att nå turboeffekt!