Avslutat uppdrag

I helgen avslutade jag mitt uppdrag som ledamot i Medborgarskolans förbundsstyrelse. Det har varit ett intressant uppdrag i en spännande organisation. Men tiden och kraften räcker inte för allt. Jag försöker minska mina åtaganden för att orka och hinna göra ett gott jobb i dem jag har kvar.

Invald i Medborgarskolan

I helgen valdes jag in som ledamot i Medborgarskolans förbundsstyrelse och ska de kommande två åren få vara med och leda denna spännande och sympatiska organisation. Jag är ödmjuk inför denna utmaning. Men framförallt väldigt entusiastisk!