Folkligt stöd för militärt stöd

Blogginlägg

Det finns ett starkt, folkligt stöd för att genomföra en mycket angelägen lagändring som möjliggör för Polismyndigheten att rekvirera stöd från Försvarsmakten. Det finns ingen anledning till att vänta med att ge medborgarna det ökade skydd som en sådan reform skulle innebära.

Läs mer

Tappade uppkopplingen