Sverige behöver cement

Blogginlägg

Konsekvenserna av ett brytningsstopp för Cementa på Gotland riskerar att bli enormt omfattande och allvarliga för hela det svenska samhället. Sverige behöver cement! Regeringen måste skyndsamt vidta åtgärder för att säkerställa att den inhemska produktionen kan fortsätta.

Läs mer

Jorden brukas bäst av sin ägare

"Myndigheters vanvård av marken medför att de naturvärden som de säger sig vilja bevara istället går förlorade. Dessa värden har tidigare åstadkommits och upprätthållits av jord- och skogsbrukare, utan att det har kostat svenska skattebetalare en krona. Trots det fortsätter reservatsbildningen i en rasande takt." Det skriver jag och tre andra moderata fullmäktigeledamöter i dagens SLA.

Läs mer

Äganderätten ger naturvärden

Moderaterna i Skövde kommer att fortsätta att rösta nej till fortsatta försök att inrätta nya, kommunala naturreservat i Skövde. Vi slår vakt om äganderätten och vi värnar de sköna naturvärden som denna medför. Det skriver jag och tre Skövdemoderater i dagens SLA.

Läs mer

Vi säger nej till tvingande vegetarism

Varför ska barn och ungdomar tvingas att vara försökskaniner i miljöpartisternas politiska experimentverkstad? Alliansen står upp för valfrihet och mångfald. Det gäller även när det handlar om skolmat. I dagens SLA svarar jag och Alliansens gruppledare på MP:s artikel.

Läs mer

Illegala bosättningar ska beivras

Blogginlägg

I Sverige ska det råda likhet inför lagen. Olovlig och olaglig användning av och bosättning på kommunens mark ska beivras, oavsett vem som utför den. Om detta ska det inte finnas utrymme för politiskt godtycke. Det skriver Katarina Jonsson (M) och jag i dagens SLA.

Läs mer

Samordning ger mervärde

Idag har jag förrättat min sista invigning för perioden. Ut- och tillbyggnaden av Timmersdala skola har utförts på ett sätt som jag tycker kan tjäna som inspiration för hur kommunal service kan tillhandahållas samordnat och kostnadseffektivt i våra yttertätorter.

Läs mer

Jobbdebatt

Idag har jag genomfört en debattduell i Radio Skaraborg om jobben med Urban Ahlin (S). Ny situation, högt tempo och viktiga frågor för mig. Samt väldigt skilda synsätt mellan oss.

Läs mer

  • 1
  • 2
  • 3
  • (1 - 10 av 26)
Tappade uppkopplingen