Stärk respekten för Polisen

Polisförbundet larmar om att var tredje polis ser sig om efter ett annat jobb. Risken är stor att poliserna blir färre när de istället verkligen måste bli fler. Åtgärder krävs! Lönerna behöver höjas till en nivå som motsvarar yrkets utsatthet och risker. Lagar behöver ändras för att markera respekt för lagens väktare och medborgarnas beskyddare.