Stoppa extremisterna

Blogginlägg

Helgens folkfest, Skövde Pride, skakades av ett otäckt misshandelsfall när våldsverkare ur vad som förefaller vara den nazistiska rörelsen NMR drog fram i klunga på festivalområdet intill Hertig Johans torg. En stackars människa kom i vägen och blev, till synes oprovocerat, brutalt nedslagen och sparkad av de mörkklädda, arga männen.

Detta mitt på ljusa dagen i lilla Skövde. Detta under en festlighet som tillägnas medmänsklighet och kärlek. Detta trots att Polisen var förvarnad om att nazisthopen sannolikt med sin närvaro skulle försöka störa helgens folkfest på samma sätt som de gjorde med Sweden Outdoor Festival uppe på Billingen härförleden.

Jag blir både upprörd och förbannad. Först och främst över att unga män (det är främst sådana) så totalt kan förlora moralisk kompass och mänsklig anständighet, att de ger sig rätten att skrämma, hota och skada sin omgivning. Men också över den passivitet med vilken vårt lands lagstiftare och myndigheter hanterar detta växande hot mot människor, ordning och vårt frihetliga samhälle. Vi måste stoppa extremisternas framfart och tillväxt.

I våras riktade Lagrådet kritik mot Terroristbrottsutredningens betänkande, vilket föreslog kriminalisering och samröre med terrororganisation. Regeringen fick backa och utredningen fick förlängd tid till slutet av oktober. I Sverige skyddas alltså såväl sammanslutningar av våldsamma nazister, liksom lika våldsamma islamister, av den grundlagsskyddade föreningsfriheten. I någon mening har de i detta avseende samma status och skydd som en pensionärsförening med bingo som huvudverksamhet. Det är obegripligt och djupt stötande. Mitt parti Moderaterna har föreslagit en grundlagsöversyn för att bland annat kunna åtgärda denna skevhet, men regeringen har dessvärre ännu inte plockat upp den handsken.

I väntan på grundlagsändringar, vilka ju är mycket tidsödande att få till stånd, måste annat till. Polismyndigheten måste ges förutsättning för att arbeta mer proaktivt och mer medvetet övervaka och störa samhällshotande organisationer. Som idag i Skövde, när polismyndigheten ju på förhand hade tydlig indikation på att våldsverkarna planerade att agera. Kommunerna måste också ges utvidgade möjligheter att komplettera polisens när- eller frånvaro med ordningsvakter. Eller allra helst, tycker jag, med kommunala poliser. Vidare måste kommunerna ges rätt att kamerabevaka brottsutsatta platser i syfte att förebygga kriminalitet och ge förutsättningar för att lagföra de skyldiga för de brott som ändå begås.

Slutligen måste rättsstaten ta med hårdare handskar i de unga människor som är på väg att förlora sig i kriminalitet, oavsett om denna är besläktad med gängkriminalitet eller ideologiskt motiverad sådan. Gränserna mellan vad som är ett och vad som är annat är sällan glasklara när det gäller brottslighet. Den rådande ordningen där snälla medarbetare från den kommunala socialtjänsten försiktigt ska smeka vett i deras förvirrade skallar har uppenbart nått vägs ände. Det måste till tydligare och tidigare åtgärder och sanktioner. Om detta har jag nyligen utvecklat mina tankar på denna blogg.

LÄNKAR:

NMR-medlem uppges ha misshandlat festivaldeltagare – SLA 28 september 2019
En misshandlad under Pridefestivalen i Skövde – Skövde Nyheter 28 september 2019
Högerextrema ett ökande hot – SvD 14 mars 2019
Terrorbrottsutredningen försenas – SR 28 mars 2019
Blogg: Stoppa ungdomsbrottslingarna – 18 september 2019

Tappade uppkopplingen