Bekämpa förtryckarna

Viktigast i Ulf Kristersson tal tycker jag var när han lyfte kampfanan mot den alldeles väldigt vidriga företeelsen hedersvåld. Att fäder, bröder och kusiner kontrollerar, förtrycker och förstör, eller rentav avslutar, flickors liv är förkastligt, vidrigt och är tvärt emot alla de värden som formar Sverige och gemenskapen mellan oss som bor här.

Gör Sverige och Europa tryggare

Inbrott är ett av de vanligast förekommande brotten i Skövde liksom i riket i övrigt. Polisen uppskattar att ungefär hälften av dessa brott begås av internationella stöldligor. Moderaterna vill stoppa den fria rörligheten för kriminella. Det kräver att vi agerar både här hemma och gemensamt i Europa.

Det skriver jag i SLA och Skövde Nyheter.

Vad händer med försvaret?

Jag gissar att det svenska försvaret, när spelet är färdigspelat, kommer att få mer pengar. Men inte säkert de 84 miljarder som försvarsberedningen ursprungligen var överens om. Tillskotten riskerar att ske till priset av några slopade, liberala reformer på regeringsagendan samt en ytterligare sönderslagen borgerlighet. 

Bra men för kort stämma

Moderaternas i Västra Götaland förbundsstämma i Skövde i lördags fylldes av spännande debatter. Dessvärre var ärendena fler och debattviljan större än vad den avsatta tiden medgav. Därför blev det något av ett västgötaklimax att stämman avslutades, utan att flera motioner hade hunnit behandlas. Tre av mina fördes dock till beslut och jag är nöjd med utfallet.