Rättfram eftervalsanalys

Blogginlägg

Nu har jag läst igenom Moderaternas 76 sidor långa eftervalsanalys. Det var knappast uppmuntrande att läsa om det val som innebar ännu en nedgång för Moderaterna och så småningom kom att leda till den borgerliga Alliansens kollaps på nationell nivå. Men det var en viktig läsning. Jag uppskattar rapportens raka tydlighet och jag är tillfreds med dess slutsatser. De ligger i allt väsentligt i linje med vad jag själv har kommit fram till och landat i.

Valet 2018 förlorades inte på grund av Moderaternas politik. Tvärtom. Den uppskattades av högersinnade väljare. Men dessa väljare kände inte tillit till Moderaterna efter år av triangulering och taktiska manövrar och inte minst efter den bedrövliga Decemberöverenskommelsen. De kände också oro över att Centerpartiet, med sin i Alliansen helt aparta syn på migrationsfrågan, skulle vinna inflytande i en borgerlig regering. Det var ungefär vad borgerliga väljare sa till mig när jag i valrörelsen knackade dör och samtalade med väljare på gator och torg. Och det är också ungefär vad valutvärderingen sätter på pränt.

Jag yrkar ivrigt bifall till två av rapporterns slutsatser: “Moderaternas liberalkonservativa identitet ska förstärkas” och “Bejaka vår högerposition – tillbaka till ett borgerligt parti att lita på”. Det är därför jag menar att vi moderater tydligt och slutgiltigt måste göra upp med epoken “Nya Moderaterna” och tydligt avsluta den. Nya Moderaterna är start förknippade med felsteg, svårsmälta förflyttningar och övergivande av traditionellt moderata styrkepositioner och hjärtefrågor. Vi behöver visa att det är en avslutad parentes i partiets historia. Vi behöver manifestera att Modraterna är ett robust, liberalkonservativt parti att lita på.

Att rasera ett förtroende går fort. Att återvinna det kräver uthållighet och mödosamt arbete under lång tid. Därför tycker jag att Moderaterna måste släppa förväntningarna på snabb utdelning i opinionen och istället jobba framgång på längre sikt. Om vi ska vinna stöd för liberalkonservativa värderingar och idéer måste vi rakryggat stå upp för dem, även när opinionsvindar är ogygynsamma och trender går emot oss. Personligen sliter jag hellre skorna i en valrörelse för en politik jag verkligen tror på, istället för något som för stunden förefaller vara opportunt och populärt.

En aspekt av trovärdigheten tycker jag att utvärderingsgruppen har missat att reflektera över. Det är att partiets ledarskikt, talespersoner och övriga ledande företrädare i hög grad består av sådana som för bara några år sedan, möjligen pliktskyldigt men i alla fall ivrigt, stod upp för den dåvarande partilinjen. De argumenterade häftigt för bland annat Decemberöverenskommelsens förtjänser. De var behjälpliga med att hålla tilbaka en upprörd, partiintern gräsrotsopinion. De avstod från att rösta för Alliansens budget i riksdagen och gav fri lejd åt en V-influrerad ekonomisk politik. De tog och har ett ansvar som är svårt att vifta bort.

Jag uppfattar att det finns trovärdighetsproblem när samma individer nu tar avstånd från det som de då sa och gjorde och istället argumentaterar i en riktning som är i det närmaste 180 grader avvikande. Jag anar att detta kan komma att påverka väljarnas tilltro till partiet. Jag befarar, bland annat därför, att Moderaternas återhämtning kommer att ta sin lilla tid. Men jag är övertygad om att den kommer.

Nedan har jag listat några av de inlägg jag gjort rörande Moderateras förehavanden och utveckling under den förödande, föregående perioden.

LÄNKAR:

Moderaternas eftervalsanalys 2018
Blogg: Avsluta projektet Nya Moderaterna – 24 januari 2019
Blogg: Eftervalsreflektion – 10 november 2018
Blogg: Släpp hörnstolpen – spela matchen – 25 augusti 2017
Blogg: Omodernt drottningmakeri – 15 november 2014
Blogg: Dyster decemberöverenskomelse – 27 december 2014

Tappade uppkopplingen