Befordra Kronprinsessan

Blogginlägg

Vår blivande regent ska vid behov kunna representera Sverige i uniform och då med en gradbeteckning som återspeglar ämbetets väldiga värdighet och enorma betydelse. Jag föreslår en lagändring. Befordra H. K. H. Kronprinsessan!

Läs mer

Länge leve den svenska monarkin

Blogginlägg

Om första maj är en helgdag för ett vänstersinnat särintresse är den sista april faktiskt en mer gemensam och samlande, nationell högtid än självaste nationaldagen. Detta med anledning av H. M. Konungens födelsedag. Vår kung står för kontinuitet och bidrar till sammanhållning. Detta behövs onekligen i en tid som annars i mångt och mycket präglas av en polarisering som riskerar att leda till sönderfall.

Läs mer

Tappade uppkopplingen