Länge leve den svenska monarkin

Om första maj är en helgdag för ett vänstersinnat särintresse är den sista april faktiskt en mer gemensam och samlande, nationell högtid än självaste nationaldagen. Detta med anledning av H. M. Konungens födelsedag. Vår kung står för kontinuitet och bidrar till sammanhållning. Detta behövs onekligen i en tid som annars i mångt och mycket präglas av en polarisering som riskerar att leda till sönderfall.