Fyll i alla widgetinställningar!

Snart partistämma

17-20 oktober håller Moderaterna partistämma i Västerås. 200 ombud från hela Sverige ska tillsammans med partistyrelsen ta sig an olika politiska förslag och staka ut kursen för partiets politik. För första gången är jag ombud och nio av motionerna har jag medverkat till.

Läs mer

Lokalt stöd för förslagen

Blogginlägg

Samtliga mina motioner vann Skövdemoderaternas årsmötes gillande och går nu vidare i partiets beslutshierarki. Min ambition med mina fem förslag är att förändra och förbättra Moderaternas politik. Och i förlängningen Sverige.

Läs mer

Bara bifall

Blogginlägg

Samtliga mina motioner bifölls vid Moderaterna i Västra Götalands länsförbundsstämma i helgen. Flera av motionerna hoppas jag att efter höstens val kunna återanvända som motioner i Sveriges riksdag.

Läs mer

Tappade uppkopplingen