Bra att gymnasieskolor genomsöks

Blogginlägg

I eftermiddag skriver SLA (låst artikel) och Skövde City News om att polisen i förebyggande syfte med narkotikahund har sökt igenom Västerhöjds- resp. Kavelbrogymnasiet. Det är utmärkt att Polisen och Skövde kommun har inlett denna verksamhet.

Skolor ska vara trygga och säkra att vistas på. Den som använder narkotika utsätter inte bara sig själv, utan också omgivningen för risker som är oacceptabla i allmänhet och i synnerhet på skolor. Dessutom föder och göder narkotikan ofelbart den grova, organiserade brottsligheten, som på samma brutala sätt som narkotikan letar sig ner till människor i yngre åldrar.

Vi moderater drev i valrörelsen just frågan om att kommunen ska samverka med Polisen för att göra dessa oannonserade eftersökningar. Vår uppfattning var och är att en skola får aldrig vara en fristad för narkotikan. Den som på ett eller annat vis pysslar med narkotika ska räkna med att bli upptäckt och lagförd. Det är just det som Polisens genomsök syftar till att signalera.

LÄNKAR:

Omfattande sökning efter narkotika på gymnasieskolor – SLA 25 februari 2020
Stor förebyggande narkotikainsats på Gymnasium Skövde – Skövde City News 25 februari 2020
Moderaternas trygghetspolitiska program för Skövde från 2018

Tappade uppkopplingen