Sätter punkt för Nya Moderaterna

Blogginlägg

Jag applåderar att Moderaternas partiledning nu tydligt sätter punkt för de gamla Nya Moderaterna. Detta föreslog jag i november förra året. Moderaterna behöver 2022 möta väljarna som ett parti med en tydlig politik som borgerliga väljare känner igen och känner förtroende för. Vägen till ett återupprättat förtroende går via en politik som är tydligt förankrad i partiets liberalkonservativa idéarv.

Läs mer

Lokalt stöd för förslagen

Blogginlägg

Samtliga mina motioner vann Skövdemoderaternas årsmötes gillande och går nu vidare i partiets beslutshierarki. Min ambition med mina fem förslag är att förändra och förbättra Moderaternas politik. Och i förlängningen Sverige.

Läs mer

Avsluta projektet Nya Moderaterna

Blogginlägg

Det är dags att avsluta projektet ”Nya Moderaterna” och klippa bort det gamla ”Nya” ur partibenämningen. Det är dags att återgå till att vara Moderaterna igen. Om detta skriver jag i en motion, som jag hoppas ska antas av Skövdemoderaternas årsmöte och så småningom prövas av Moderaternas partistämma till hösten.

Läs mer

Eftervalsreflektion

Blogginlägg

I fredags besökte jag partivänner i föreningen Saleby/Järpås. Jag relekterade över det röriga, politiska läget och talade om det skriande behovet av eftervalsdiskussion i vårt parti. Vad vill vi att Moderaterna ska vara i ett förändrat politiskt landskap? I vilken riktning ska vårt parti gå? Jag deklarerade också min uppfattning att det är dags att tydligt förklara projektet Nya Moderaterna som avslutat.

Läs mer

Tappade uppkopplingen