Tankar kring en mätning

Partisympatiundersökningen från SCB ger varken skäl till oro eller panik för Moderaterna. Men heller inte till några glädjeyttringar. Jag efterlyser ett Moderaterna som är snabbare, tydligare och modigare för att vinna tillbaka väljare.

Uppåt för Moderaterna

Moderaternas nye partiledare Ulf Kristersson har lyckats visa vad vi moderater vill och att vi moderater vill. Det är angeläget och efterlängtat att Moderaterna återtar sin viktiga roll i svensk politik och utmanar om regeringsmakten.