Återinför ordensväsendet

Blogginlägg

Jag blir glad av att läsa att det sedan 1975 avsomnade svenska ordensväsendet snart möjligen kan återuppväckas. I riksdagens konstitutionsutskott råder det enighet mellan de borgerliga partierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att det statliga belöningssystemet inklusive ordensväsendet ska ses över. Detta och en del annat meddelas i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Jag tycker att en orden är ett mycket fint sätt att uppmärksamma människor, såväl svenskar som utlänningar, som på olika vis har gjort betydelsefulla insatser för Sverige. Vi behöver uppmärksamma och belöna dem som går före, visar vägen, är skickliga, som lyckas och vars gärningar gagnar andra. På motsvarande sätt resonerar man i huvuddelen av världens nationer. Det är, som dagens artikel framhåller, också märkligt att Sverige negativt särbehandlar sina egna medborgare. Med nuvarande ordning kan endast medlemmar av det svenska kungahuset samt utländska medborgare komma ifråga för en kunglig orden. Inte en vanlig svensk medborgare. Det är en orimlig och usel ordning.

Att det svenska ordensväsendet lades i träda berodde på främst på att jantelagen upphöjdes till huvudfilosofi av den dåvarande socialistiska regeringen. Tråkigt och historielöst. Men nu fläktar förhoppningsvis andra vindar. Jag hoppas att ordensväsendet – denna fina kulturinstitution med sin viktiga funktion – snart kan väckas ur sin trista törnrosasömn och återuppstå i varsamt moderniserad skepnad.

LÄNK:

Kungafamiljen växer – nu måste anslaget begränsas – SvD 16 MAJ 2018

Tappade uppkopplingen