Fyll i alla widgetinställningar!

Skövde ska vara tryggt

Idag har kommunalrådet Katarina Jonsson (M) och jag presenterat Moderaternas trygghetspolitiska program för Skövde. Vår utgångspunkt är att Skövde är tryggt. Vi vill att det ska förbli så. Trygghet kommer inte av sig självt. Det kräver förtänksamhet och aktivitet.

I Sverige breder otryggheten breder ut sig, brottsligheten blir i flera avseenden grövre , antalet poliser minskar och Polismyndighetens uppklarandeprocent är låg. Det är statens grundläggande uppdrag att upprätthålla lag, ordning och säkerhet för medborgarna. Men S-MP-regeringen har med iögonenfallande passivitet svikit detta ansvar. När staten viker och sviker får andra ta vid. Moderaterna vill att Skövde kommun tar ett större ansvar som samordnare av brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser i Skövde:

  • Trygghet och säkerhet för våra barn är högst prioriterad. Vi vill att skolorna kamerabevakas och att fysiska åtgärder, skräddarsydda för den enskilda skolan, vidtas för att öka både säkerhet och trygghet.
  • Våra skolor ska vara drogfria! Vi vill låta polisen genomföra oföranmälda genomsök av gymnasieskolorna med narkotikahund.
  • Trygghets- och säkerhetsaspekter ska regelmässigt beaktas vid planering av ny byggnation ikommunen.
  • Kommunen ska fortsätta att kartlägga och åtgärda otrygga platser bland annat med belysning. Bevakningskameror ska monteras i Skövde centrum och i Södra Ryds centrum. Om kamerorna visar sig ha god effekt vill vi gå vidare med bevakning av andra platser i kommunen.
  • Ordningsvakter ska kunna patrullera Skövde centrum som ett komplement till Polisen.
  • Nedskräpning och klotter ska bekämpas skyndsamt av kommun och fastighetsägare i samverkan. I krogstråket vill vi ha fler sopkärl under veckosluten.
  • Uppmuntra Skövdes föreningar att delta med vuxna nattvandrare under veckosluten. Det gör vi genom en trygghetspremie som betalas till de föreningar som vill delta.
  • Genomföra ett förbud mot att tigga inom avgränsade områden i centrala Skövde samt vid handelsområdena i
    staden.

LÄNK:

Program: Skövde ska vara tryggt – 04 maj 2018
Trygghet i centrum i politiskt progra(M) – Skövde Nyheter 04 maj 2018
M vill satsa på fler kameror – SLA 04 maj 2018

Tappade uppkopplingen