Kurr om kameror

Jag tycker att Skövdebornas trygghet borde vara en gemensam angelägenhet. Men istället blir det föremål för politisk strid. Skövde Nyheter skriver idag om den politiska konflikt som uppstått kring kamerabevakning i Skövde.

Läs mer

Vi vill ha kameror!

Moderaterna har i sitt trygghetspolitiska program för Skövde uttryckt att kamerorna bör permanentas och att antalet kamerabevakade platser bör ökas ytterligare. Skövdebornas trygghet har en mycket hög prioritet för oss.

Läs mer

Moment 22

Polisen har inte tillräckliga resurser. Länsstyrelsen hindrar Skövde kommun från att understödja och hjälpa till med bevakningskameror. Det är ett sorgligt Moment 22.

Läs mer

Om kameror i radion

Idag sänder Radio Skaraborg ett inslag om att Alliansen vill kameraövervaka platser som är brottsutsatta och otrygga i Skövde. Detta med anledning av den debattartikel av mig och Katarina Jonsson som publicerades på måndagen.

Läs mer

Dags för övervakningskameror i Skövde

När staten genom S-MP-regeringen sviker sin mest grundläggande uppgift måste istället andra träda in för att ge medborgarna skydd och upprätthålla trygghet, lag och ordning. Alliansen i Skövde vill därför kameraövervaka otrygga och brottsutsatta platser i kommunen.

Läs mer

Kameror på G i Skövde

Idag beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att gå vidare med en plan för att kameraövervaka delar av centrala Skövde. Det är utmärkt att vi tagit viktiga steg framåt i arbetet med att göra Skövde till en riktigt trygg stad.

Läs mer

Tappade uppkopplingen