Palme-park är inget för Skövde

På distans har jag följt sommarens mest diskuterade, lokalpolitiska fråga i Skövde; Den om Tinghusparken ska döpas om till Olof Palmes park. Jag erinrar mig att frågan om Palmes koppling till Skövde har sysselsatt mig tidigare.