Farligt bristfälligt ledarskap

Blogginlägg

Sent om sider förbereds nu en pandemilag. Det är nödvändigt att utforma ett lagrum som medger tvingande åtgärder för att minska smittspridning under en pandemi. Den svenska modellen med råd och rekommendationer har havererat. Inte ens de som har utfärdat råden är ju beredda att göra avkall på den egna bekvämligheten för att följa dem.

Läs mer

Distansdemokrati

Blogginlägg

I afton skrevs ett litet stycke lokalhistoria när Skövde kommunfullmäktige för första gången höll sitt möte med ledamöterna digitalt närvarande från distans. Detta så klart med anledning av den härjande covid-19-pandemin.

Läs mer

Tankar under krisen

Blogginlägg

Om det kan komma något gott ur en mycket svår och allvarlig kris är det möjligen och förhoppningsvis att medborgarna får upp ögonen för nyttan och värdet av en robust och solid beredskap. Jag hoppas och tror att det i framtiden kommer att finnas efterfrågan av partier och politiker som värderar statens långsiktiga kärnuppgifter högre än pråliga och kostsamma jippon i den fullt fungerande vardagen. Jag har bloggat några av mina många tankar om och under coronakrisen.

Läs mer

Tappade uppkopplingen