P-avgifter behövs

Frågan om fri parkering har genom det lokala bladet fått förnyad aktualitet. Jag menar att det inte är rätt väg att gå. Avgifter behövs för att våra P-platser ska utnyttjas på ett bra sätt. Men avgifter är inte hela lösningen. Vi har för få P-platser i centrum och vi måste bygga nya!

Jungfrutal med vante på

I afton var dags för mig att jungfrutala i Skövde kommunfullmäktige. Märkligt nog fick jag tala till Monica Greens vante, som hängde på mikrofonen! Mitt anförande handlade om en återremittering av parkeringsfrågor, medan kvällens tyngsta ärende handlade om en koncernbildning av de kommunala bolagen.