Stärkt äganderätt

Blogginlägg

Moderaternas partistämma biföll min motion med rubriken Stärk äganderätten. Partiet ska nu verka för att inrättande av naturreservat ska utgå från markägarens samtycke och grundas på civilrättsligt avtal.

Det innebär alltså att Moderaterna tydligt och definitivt sätter stopp för den bedrövliga ordningen att staten mer eller mindre konfiskerar mark och skog från deras ägare, som med mössan i hand tvingas acceptera den kompensation som faller ut. 

Den nuvarande ordningen är oacceptabel ur ett äganderättsperspektiv men också utifrån allmänintresset att bevara biologisk mångfald, naturmiljöer och friluftsmiljöer. Vidare spelar skogen och ett modernt skogsbruk en betydelsefull roll för att klara övergången till ett fossilfritt samhälle.

Det är markägarens omsorg om jord och skog som har varit förutsättningen för att olika biotoper har uppstått och utvecklats. Inte Länsstyrelsens byråkrater. Det man äger vårdar man.

LÄNK:

Motion: Stärk äganderätten – partistämma 2019

Tappade uppkopplingen