Framskjuten public service-debatt

Blogginlägg

Frågan om vad public service ska vara, liksom hur den ska finansieras, finns det delade meningar om i Moderaterna. Därför beslutade partistämman att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta sig an frågan och dess olika aspekter.

Läs mer

Första partistämmoanförandet

Blogginlägg

På fredagen höll jag mitt första anförande på en partistämma. Jag talade om vikten av att Polisen får bättre möjligheter att vid allvarliga och samhällshotande situationer begära understöd av Försvarsmakten.

Läs mer

Rapport från M-stämman

Blogginlägg

Moderaternas partistämma har bifallit min motion om att verka för en generell förlängning av preskriptionstider för brott samt att verka för att påföljdspreskriptionen slopas.

Läs mer

Snart partistämma

17-20 oktober håller Moderaterna partistämma i Västerås. 200 ombud från hela Sverige ska tillsammans med partistyrelsen ta sig an olika politiska förslag och staka ut kursen för partiets politik. För första gången är jag ombud och nio av motionerna har jag medverkat till.

Läs mer

Tappade uppkopplingen