Befria husägare från inaktuella detaljplaner

Blogginlägg

I veckan höll Skövdemoderaterna årsmöte och biföll en motion från mig och Gunilla Lövfenborg (M). I motionens föreslår vi ändring i Plan- och bygglagen.

Först och främst föreslår vi att lagstiftaren tar ett samlat grepp om alla de många gamla och inaktuella detaljplaner som finns i Skövde och Sverige. Dessa låser fast fastighetsägare och omöjliggör i flera fall byggnation på ett sätt som är omotiverat och svårbegripligt. Vårt förslag är att lagen ändras så att byggnadsnämnder i kommunerna ska kunna medge avvikelser från en detaljplan, under förutsättning att dess genomförandetid gått ut och att bygglovet inte är i konflikt med detaljplanens syfte.

Denna ändring skulle göra det mycket enklare, snabbare och billigare att komma till byggnation. Idag krävs i huvudsak att detaljplanen ändras, vilket ju ofta är en mycket tids- och kostnadskrävande process. När det handlar om mindre till- och nybyggnationer medför själva planändringen en så stor kostnad att den inte med säkerhet täcks av ökningen av fastighetens värde.

Vårt förslag skulle högst sannolikt bidra till att befria fastighetsägare från en administrativ inlåsning och ge förutsättningar för genomförande av mängder av boendedrömmar i olika format och omfattning. Det vore först och främst värdefullt för de husägare som idag begränsas av besvärliga detaljplaner, men också för byggindustrin som sannolikt skulle få fler beställningar från ägare av mindre fastigheter.

Nu hoppas vi att vårt parti Moderaterna gillar vår idé och tar vårt förslag som sitt eget. En första provtryckning sker den 9 maj då Moderaterna i Västra Götalands län håller stämma och tar ställning till motionen.

LÄNK:

Motion: Öka utrymmet för bygglov i äldre detaljplaner (29 december 2019)

Tappade uppkopplingen