Stärk respekten för Polisen

Blogginlägg

Idag berättar SVT att mer än var tredje polis ser sig om efter ett annat jobb. Detta enligt en enkät som Polisförbundet har gjort. Det är en mycket oroväckande signal. Poliserna behöver ju istället bli fler.

Enligt regeringens egen målsättning ska antalet polisanställda år 2024 vara 10 000 fler än de var 2016 då målsättningen slogs fast. I början av året trumpetade regeringen att antalet anställda i Polisen ökat med drygt 5400. Ökningen bestod dock till 3/4 av civil, ej polisutbildad personal. Av Polismyndighetens personal saknar ungefär 1/3 polisutbildning. Dessa fyller ändå givetvis sin funktion som utredare, administratörer och annat. Men de kommer inte att med närvaro verka brottsförebyggande på gator och torg eller göra ingripande för att upprätthålla lag och ordning. Det kan bara poliser göra.

Även om antalet sökande och intagna till landets polisutbildningar dessbättre har ökat något, gapar fortfarande utbildningsplatser tomma. Risken är därmed uppenbar att Polismyndigheten inte fylls på med nya poliser i den takt som poliser slutar med pension eller på grund av att de fått annat jobb. Förutsättningen för att poliserna ska bli fler är att flykten från yrket.

Så vad ska man då göra för att råda bot på denna allvarliga situation? Polisyrkets attraktivitet måste ökas. Först och främst genom att lönerna höjs. Enligt Polisförbundet uppger över hälften av de svarande i enkäten att lönen är viktigast för om de ska stanna kvar i yrket eller lämna.

I den M-KD-budget som riksdagen fastställde 2019 fanns öronmärkta pengar för en lönesatsning på polisen. Denna satsning togs bort i de S-MP-budgetar som sedan gick igenom riksdagen. Regeringen menar att lönefrågor är något för arbetsmarknadens parter att hantera. Det har den ju i princip rätt i. Men extraordinära lägen kräver beslutsamhet och kreativitet. Inte principer. Moderaterna föreslår därför riktade lönesatsningar i sitt budgetförslag och avser att fortsätta med sådana om partiet vinner regeringsmakten efter valet. Moderaterna föreslår också ett återinförande av betald polisutbildning för att ytterligare uppmuntra ansökningar till polisutbildningen

Högre lön är inte bara viktigt ur rekryteringshänseende. Det är också skäligt om man betänker hur Sverige har utvecklats. En underdimensionerad poliskår (Sverige har den tredje lägsta polistätheten i Europa) tvingas möta en allt grövre brottslighet, göra allt farligare ingripanden och uthärda en allt mer hotfull tillvaro.
Polisen måste också få ett bättre skydd och stöd från rättsstaten. Jag läste att Kristdemokraterna föreslagit att den 1976 avskaffade lagen om missfirmelse mot tjänsteman ska återinföras. Det innebär att det ska bli olagligt att förolämpa, håna och kränka poliser.

Ett utmärkt förslag, tycker jag! Polisen skyddar oss invånare och vårt samhälle. Det är en svår och krävande uppgift som förtjänar vår tacksamhet och aktning. Respekten för Polisen måste stärkas. Det kräver åtgärder både i lag och med lön.

LÄNK:

En av tre poliser letar aktivt efter nytt jobb – SVT 01 november 2021

Tappade uppkopplingen