Fyll i alla widgetinställningar!

Vem tar ansvar?

Blogginlägg

Vem kan förväntas ta ansvar när de valda, politiska ledarna vägrar att göra det? Det rådande förhållningssättet till offentligt maktutövande är på ett så sluttande plan att samhällskontraktet faktiskt utmanas och hotas.

Läs mer

Demokratin tål inte grova ”misstag”

Blogginlägg

En riksdagsledamot som gör grova ”misstag” som ger den otillbörliga, personliga förmåner har förbrukat sitt förtroende och måste lämna sitt uppdrag. Om ledamoten inte inser det själv, måste den få hjälp med det av ledning för parti och riksdagsgrupp. Utrymmet för att se mellan fingrarna finns inte.

Läs mer

Tappade uppkopplingen