Fyll i alla widgetinställningar!

Ryktesspridning på nyhetsplats?

Blogginlägg

Att en tidning inte kan skilja på vad som är sant och vad som är falskt, eller inte ens försöker att göra det, är beklagligt. Att en tidning godtyckligt sprider ogrundade, allvarliga anklagelser mot enskilda människor är skrämmande. Vem ska sortera news från fake news, om de etablerade tidningsredaktionerna tydligt kapitulerar från det ansvaret?

Läs mer

Fake news

Blogginlägg

I en tid där trollproducerade fake news tar stor plats i informationsflödet behövs det en motvikt av tillförlitlig journalistik. Medarbetarna på Skövde Nyheters redaktion har en del att prata om, tycker jag.

Läs mer

Tappade uppkopplingen