Ryktesspridning på nyhetsplats?

Att en tidning inte kan skilja på vad som är sant och vad som är falskt, eller inte ens försöker att göra det, är beklagligt. Att en tidning godtyckligt sprider ogrundade, allvarliga anklagelser mot enskilda människor är skrämmande. Vem ska sortera news från fake news, om de etablerade tidningsredaktionerna tydligt kapitulerar från det ansvaret?