Inspektion!

På onsdagen mötte jag Skolinspektionens inspektörer. Ett besked var solklart; Skövde kommun måste ha en tydligare rektorsorganisation. 80 minuter senare tog skolnämndens arbetsutskott det första beslutet i denna viktiga utvecklingprocess.