Avskaffa public service-skatten

Idag publicerar Nya LidköpingsTidningen en debattartikel av MUF Skaraborgs distriktsordförande Robin Nerell och Vmig:

För några veckor sedan röstade Sveriges riksdag igenom en ny public service-avgift som vid årsskiftet ska ersätta den befintliga licensavgiften. Sitt namn till trots är public service-avgiften en skatt som alla med beskattningsbar inkomst åläggs att betala. Med denna tillförsäkras de statliga radio- och TV-bolagen årliga intäkter om ca 9 miljarder kr.

Vår uppfattning är att staten ska upprätthålla förmåga att, särskilt i kris och krig, kunna förse invånarna med tillförlitlig och korrekt information. Denna uppgift är betydelsefull och utgör ett gemensamt intresse. Vi tycker däremot att det är felaktigt att staten tvingar medborgarna att betala för ett medieutbud som de i flera fall sällan eller inte alls nyttjar. Produktion och utsändning av allehanda nöjes- och skvalprogram kan inte heller anses vara ett gemensamt intresse som rättfärdigar finansiering över skattsedeln. Det som gör SVT och SR unika är inte utbudet de tillhandahåller, utan hur de finansieras. Med Skatteverket i ryggen, bedriver den statliga mediekoncernen därför en direkt osund konkurrens med de många fristående mediebolagen på
marknaden.

Utvecklingen av både mediemarknad och teknik har medfört att allt fler människor numera köper de program, filmer och tjänster som de vill ta del av. De som inte själva önskar att betala för sin
mediekonsumtion kan ändå fritt ta del av ett rikt utbud som med reklam har betalas av andra. I detta förändrade landskap ter sig den statliga, omfattande mediekoncernen som en otidsenlig restpost från radio- och TV-monopolets sedan länge flydda dagar. Ett monopol som för övrigt Moderaterna gick i bräschen för att bryta upp och avskaffa.

Vi är därför både besvikna och förvånade över att vårt eget parti röstade ja till en skatt som endast syftar till att den statliga mediekoncernen ska sitta i orubbat bo. Moderaterna ska vara ett parti som skyddar medborgarna från omotiverad beskattning. Moderaterna ska vara ett parti som verkar för att avgränsa statens åtaganden. Moderaterna ska vara ett parti som värnar och främjar fri och sund konkurrens.

Vi kommer att göra vad vi kan för att partiet förändrar sin hållning i frågan senast vid partistämman 2019. Vår uppfattning är att public service-skatten ska avskaffas. Eller åtminstone pressas ned till ett minimum.

Anders G Johansson
moderat riksdagsersättare, Skövde

Robin Nerell,
distriktsordförande,
Moderata Ungdomsförundet, Skaraborg

Tappade uppkopplingen