Uppåt för Moderaterna

Moderaternas nye partiledare Ulf Kristersson har lyckats visa vad vi moderater vill och att vi moderater vill. Det är angeläget och efterlängtat att Moderaterna återtar sin viktiga roll i svensk politik och utmanar om regeringsmakten.