Fyll i alla widgetinställningar!

Jorden brukas bäst av sin ägare

"Myndigheters vanvård av marken medför att de naturvärden som de säger sig vilja bevara istället går förlorade. Dessa värden har tidigare åstadkommits och upprätthållits av jord- och skogsbrukare, utan att det har kostat svenska skattebetalare en krona. Trots det fortsätter reservatsbildningen i en rasande takt." Det skriver jag och tre andra moderata fullmäktigeledamöter i dagens SLA.

Läs mer

Äganderätten ger naturvärden

Moderaterna i Skövde kommer att fortsätta att rösta nej till fortsatta försök att inrätta nya, kommunala naturreservat i Skövde. Vi slår vakt om äganderätten och vi värnar de sköna naturvärden som denna medför. Det skriver jag och tre Skövdemoderater i dagens SLA.

Läs mer

Stärkt äganderätt

Blogginlägg

Moderaternas partistämma biföll min motion med rubriken Stärk äganderätten. Partiet ska nu verka för att inrättande av naturreservat ska utgå från markägarens samtycke och grundas på civilrättsligt avtal.

Läs mer

Tappade uppkopplingen