Fyll i alla widgetinställningar!

Traditionsenligt skolstartsstök

Blogginlägg

Återigen rapporteras stökigheter från skolstarten på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Jag hoppas nu att Polisen kan identifiera dem som har gjort sig skyldiga till övergrepp och skadegörelse. De eventuella påföljderna lär dock bli ytterst ringa. Det är en del av problemet att vandalerna inte tar någon risk och inte möter någon reaktion. Elever som gör sig skyldiga till allvarlig ordningsstörande borde omgående kunna stängas av för resten av läsåret. Det kan de inte idag.

Läs mer

Skandalös skolstart

Blogginlägg

Så har det än en gång hänt att elever vid Västerhöjdsgymnasiet i Skövde har dragit skam och vanära över sig själva, sin skola och sin kommun genom att under den första skoldagen trakassera yngre elever och vandalisera sin skola. Det gör mig förbannad, besviken och upprörd!

Läs mer

Långt kvar till betyg i uppförande

Blogginlägg

Idag har riksdagen beslutat om ett "tillkännage" ett införande av omdöme av elevers uppförande. Det kommer inte att ske. Tillkännagivanden är inte juridiskt bindande och eftersom frågan inte heller är upptagen i överenskommelsen mellan S, V, MP, C och L, är den inte heller politiskt bindande. C och L har på nationell nivå inte förtjänat godkänt betyg i pålitligt, borgerligt uppträdande.

Läs mer

Vänstern hotar välfärden

Mediaarkiv

V, S och MP kommer med sitt illa konstruerade förslag på kort tid att haverera hela välfärdssektorn så som vi idag känner den. När alternativen försvinner kommer människors valfrihet att upphöra. Förmodligen väntar istället kaos. Idag publicerar SLA min replik till V:s Gabryjel Blom om vinstförbud i välfärden.

Läs mer

Min syn på religiösa friskolor

Blogginlägg

Frågan om religiösa friskolor förtjänar en seriös diskussion. Mellan vuxna i rummet om man så vill. Min personliga utgångspunkt är att det är fel att en sekulär stat finansierar religiösa friskolor.

Läs mer

Alliansen tappar ansiktet

Blogginlägg

Idag meddelade C och L att partierna inte längre avser fullfölja misstroendeförklaringen mot försvarsministern. Inte Alliansen. Hur påverkar återkommande soloåkningar trovärdigheten för borgerligheten som ett samlat regeringsalternativ? Knappast i önskvärd riktning.

Läs mer

Vi säger nej till tvingande vegetarism

Varför ska barn och ungdomar tvingas att vara försökskaniner i miljöpartisternas politiska experimentverkstad? Alliansen står upp för valfrihet och mångfald. Det gäller även när det handlar om skolmat. I dagens SLA svarar jag och Alliansens gruppledare på MP:s artikel.

Läs mer

Ställ krav på föräldrarna

Blogginlägg

Det är inte samhällets och alla andras fel när ungar skjuter sönder fönster i Ryd. Ansvaret vilar tungt på de föräldrar som har svikit sitt ansvar och lämnat sin post. Det är dags att vi ställer krav på landets föräldrar.

Läs mer

Förmynderi i repris

Blogginlägg

V i Skövde föreslår införande av köttfri måndag. Detta trots att fullmäktige alldeles nyss har avslagit ett sådant förslag och en nästan likalydande motion redan har väckts.

Läs mer

Tappade uppkopplingen